İSAY2 Galeri
 
 30.Vergi Haftası Münasebetiyle Malmüdür V. Aydın ERTUĞRUL ve Gelir İdaresi Personeli, Kaymakamımız Sayın Emir Osman BULGURLU' yu  makamında ziyaret etti.