EKONOMİ

İlçemiz ekonomisi tarım ve hayvancılık ile Madencilik ve buna dayalı işleme tesislerine dayanmaktadır. Madencilik alanında BLİ. Kömür İşletmeleri, Şe-tat Madencilik (Krom işletmesi), mermer ve granit ocakları faaliyet göstermektedir.

BLİ.Kömür İşletmelerince üretilen Linyit kömürü Termik santralinde enerjiye dönüştürülmekte, Şetat madencilikce ilçemizden çıkarılan krom ve olivin ilgili şirketin ilçemizdeki tesislerinde işlenerek satışa sunulmaktadır.

İlçemizdeki madencilik ve buna dayalı işletmeler 2300 civarında kişiye istihdam sağlamaktadır.